Serveis de la Seu Serveis de la Seu

Selecció de personal

Vés enrere

Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local

Registre de publicacions