Hora Oficial de la Seu

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la Seu Electrònica és la única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica del El Morell correspon a la facilitada pel Real Observatorio de la Armada, organisme dependent del Ministeri de Defensa que té com a missió principal el manteniment de la unitat bàsica de temps.

Per procedir a la seva comprovació es pot accedir mitjançat la següent adreça Internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/06_Hora--01_QueHoraEs

Dipta Hora Oficial

02
dilluns
d’octubre 2023, 23:14 CEST