Protecció de dades

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), fixa una sèrie de drets que qualsevol ciutadà pot exercir davant de qualsevol empresa o entitat, pel que fa al tractament de les seues Dades de Caràcter Personal, a fi de salvaguardar el seu honor i intimitat, tant personal com familiar: els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO).

Els drets que la LOPD reconeix al titular de les dades objecte de tractament són els següents:

 

Dret d'accés

És el dret d'un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

 

Dret de rectificació

És el dret d'un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

 

Dret de cance·lació

És el dret d'un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s'han de suprimir les dades.

 

Dret d'oposició

És el dret d'un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

 

Enllaços d'interès