Calendari de dies inhàbils

 

Seran festes laborals a l'Ajuntament de El Morell les següents:

L'any 2018 inclourà 13 festes d'àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2018 les següents:

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 30 de març (Divendres Sant)
 • 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 15 d'agost (L'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 

Festes locals:

 • 30 de juliol
 • 12 de novembre

A l'efecte de còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada a primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma  permeti expressament la recepció en dia inhàbit.