Informació Municipal

Butlletí Oficial de la Província

El Butlletí Oficial de la Província és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació.

El BOP es publica diàriament excepte els diumenges i els festius.

Al següent enllaç podreu trobar tots els anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona sobre l'Ajuntament del Morell.

Enllaç al BOPT