Informació Municipal

Planejament Urbanístic

Instruments de gestió urbanística 

 

Planejament general 


 

Modificacions del planejament 

 

Planejament derivat

 

Convenis urbanístics

 

Llicències d'activitats en curs (Exposició pública)