Accessibilitat

Aquesta Seu Electrònica té la vocació d'esdevenir un canal de comunicació accessible i universal per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Per aquest motiu s'han utilitzat en la seva construcció les mesures i criteris que a continuació s'exposen i que faciliten que els usuaris obtinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Per tal d'assolir aquest objectiu, s'han seguit les pautes WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA.

S'acompleixen els estàndards i recomanacions del W3C pel que fa a XHTML 1.0 i CSS 2, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web i permet separar l'estructura de la presentació dels continguts.

És obvi que no existeix cap possibilitat de mantenir-nos en aquest camí sense la col·laboració de tots els usuaris. Així, i com sempre ha estat la nostra manera de fer, sol·licitem que ens feu arribar les vostres opinions. No es tracta només de corregir possibles errades, sinó d'atendre, en la mesura del possible, les vostres preferències i inquietuds.