Serveis de la Seu Serveis de la Seu

Selecció de personal

Vés enrere

Bases i convocatòria per proveir una plaça de Tècnic/a d’Administració General (escala d’Administració General, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció A1), adscrita a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell

Registre de publicacions