Serveis de la Seu Serveis de la Seu

Selecció de personal

Selecció i provisió d'un lloc de treball de professor/a de música, especialitat piano.

Any : null Documents: Bases i convocatòria Anunci esmena bases ...

Bases generals de selecció de personal de l’Ajuntament del Morell

Any : null Documents: Bases generals de selecció de personal de l’Ajuntament del Morell

Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local

Any : null Documents: Relació definitiva admesos i exclosos anunci...

Borsa de Conserges

Any : null Documents: Bases Relació_provisional_admesos_exclosos ...