Serveis de la Seu Serveis de la Seu

Selecció de personal

Bases generals de selecció de personal de l’Ajuntament del Morell

Any : null Documents: Bases generals de selecció de personal de l’Ajuntament del Morell

Convocatòria provisió definitiva Coordinador/a Àrea Jurídica adjunt/a a Secretaria, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera de l’Administració Local

Any : null Documents: Relació definitiva admesos i exclosos anunci...

Borsa de Conserges

Any : null Documents: Bases Relació_provisional_admesos_exclosos ...

Convocatòria càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut Ajuntament del Morell

Any : null Documents: edicte convocatòria càrrecs Jutjat de Pau el Morell