Informació Municipal Informació Municipal

Llicències d'activitats en curs (Exposició pública) Llicències d'activitats en curs (Exposició pública)

Vés enrere

exposició pública sol·licitud autorització d’ús provisional del sòl per a desenvolupar activitats de lleure al polígon 12, parcel·la 9, El Mas Cremat,del terme municipal del Morell

Registre de publicacions