Informació Municipal

Convenis

Títol Data de publicació
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DEL MORELL EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 22/03/19
Addenda al Conveni marc de col·laboració vigent entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament del Morell en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per al 2018 27/12/18
Annex al Conveni regulador de la subvenció nominativa concedida a l'Associació Cultural i Sardanista del Morell 20/12/18
Annex al Conveni regulador de la subvenció nominativa concedida a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil 11/12/18
Conveni regulador de la subvenció nominativa concedida a ll'Associació de Pares i Mares de la Llar d'Infants del Morell 11/12/18
Conveni regulador de l'estudi de la qualitat de l'aire entre l'Ajuntament del Morell i la Universitat Politècnica de Catalunya 11/12/18
Annex al Conveni regulador de la subvenció nominativa concedida a la Societat de caçadors La deportiva 27/11/18
Annex al Conveni regulador de la subvenció nominativa concedida al Club Futbol Sala Morell 19/11/18
Conveni regulador de la subvenció nominativa concedida a l'Associació de Paràlisi Cerebla "La Muntanyeta" 19/11/18
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, per a l'execució del pas de la granja sobre el riu Francolí al terme municipal del Morell 19/11/18