Informació Municipal

Ordenances Fiscals

Títol Data de modificació
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 14/03/23
preu públic esquiada del Morell 14/02/23
preu públic domàs festa major 03/01/23
PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES TAULES DEL MERCAT DE SEGONA MÀ 18/11/22
PREU PÚBLIC PER A FINANÇAR LA SORTIDA DE RÀFTING 18/11/22
PREU PÚBLIC PER L’ADQUISICIÓ DE MARXANDATGE PERSONALITZAT DE LA MOSTRA PRIMAVERART 18/11/22
Taxa per ocupació terrenys domini públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 17/11/22
Taxa per l'ús d'espais al Centre Cultural del Morell 07/12/21
Taxa sobre llicències d'obertura d'activitats comercials 07/12/21
Ordenança fiscal nº3.27 reguladora de la taxa entrades i sortides vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament (GUAL) 27/09/21
Taxa per recollida d'escombraries 20/08/21
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 20/08/21
Ordenança Municipal General Reguladora de Preus Públics de l’Ajuntament del Morell 20/08/21
Taxa d'ocupació de la via pública amb quioscs 19/04/21
Taxa sobre l'ocupació de via pública amb taules i cadires 19/04/21
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 19/04/21
Ordenança fiscal nº3.30 reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats (GRUA) 12/01/21
Taxa per la inscripció d'animals de companyia al registre censal municipal i per l'expedició de llicències administratives per gossos potencialment perillosos. 13/08/20
Impost sobre béns immobles 27/03/20
Preu públic per la prestació de serveis al centre de serveis per a la gent gran 24/02/20
— 20 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 20 de 45 resultats.