Informació Municipal

Convenis

Títol Data de publicació
Conveni entre l'Agència Catalana de l'aigua i l'Ajuntament del Morell, per l'aplicació de l'ampliació de trams de cànon de l'aigua prevista en l'article 16 del Decret 103/2000, de 6 de març 20/06/13
Addena del conveni de col·laboració entre el departament d'ensenyament i l'Ajuntament del Morell per al projecte esplet d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secuandària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular 20/06/13
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i l'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, per ús de les instal·lacions esportives del Pavelló Municipal del Morell 09/04/13
Conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament del Morell regulador del servei de recollida d'olis usats d'origen domèstic 26/11/12
Conveni entre l'Ajuntament del Morell, l'Ajuntament de Constantí, l'Ajuntament de Vilallonga del Camp, l'Ajuntament de Perafort i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l'estudi de la qualitat de l'aire 18/06/12
Conveni regulador de la col·laboració en matèria d'actualització de dades en matèria cadastral de l'Ajuntament del Morell a favor de Base-Gestió d'ingressos 25/05/12
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 25/01/12
Repsol mecenatge cultural 02/03/11
Repsol comunicació de llicències d'obres menors 01/04/10
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès per al desenvolupament del projecte pilot de reparació de danys 31/12/09