Informació Municipal Informació Municipal

Convenis Convenis

Títol Data de publicació
Addenda del Conveni de col.laboració entre l' Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de la cessió d' ús d' uns terrenys per a la intal.lació de la deixalleria supramunicipal i posterior gestió 04/10/07
Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) per programes de rehabilitació 05/09/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la instal·lació d'illes soterrades per a la recollida selectiva de residus 31/07/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès per a la cessió d'ús d'uns terrenys per a la instal·lació d'una deixalleria supramunicipal i posterior gestió 05/01/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès pel desenvolupament del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca del Tarragonès 05/10/06
Conveni regulador de la cessió d'ús del camp de futbol del Morell a favor del Club Esportiu del Morell 28/06/06
Conveni de col·laboració entre l'entitat Ajuntament del Morell i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials per a l'atenció de les persones beneficiàries del Programa de suport a l'acolliment residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran 01/06/06
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i la gerència d'Atenció Primària de l'àmbit Tarragona-Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut 23/12/05
Conveni per la gestió informatitzada del padró d'habitants 29/06/04
Conveni entre el departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Morell, per crear un centre docent públic de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal 19/09/02
S´estan mostrant 121 - 130 de 130 resultats.