Logo

Selector d'idioma

caes

Grups municipals - El Morell

SERVEIS DE LA SEU

Enllaços d'interès

Novetats

Vés enrere Grups municipals

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> httpUtil.decodeURL(cur_documents.getData()?split("/")[4]) [in template "20155#20195#80580" at line 23, column 35]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign titleD = httpUtil.decodeURL(c... [in template "20155#20195#80580" at line 23, column 17]
----
1<#assign DDMStructureService = serviceLocator.findService("com.liferay.dynamic.data.mapping.service.DDMStructureLocalService") /> 
2<#assign classNameId = portalUtil.getClassNameId("com.liferay.journal.model.JournalArticle") /> 
3<#assign articleId = .vars['reserved-article-id'].data /> 
4<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
5<#assign ja = journalArticleLocalService.getArticle(groupId, articleId) /> 
6<#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService") /> 
7<#assign globalGroupId = GroupLocalService.getGroup(companyId, companyId?string).getGroupId() /> 
8<#assign structureId = ja.structureId /> 
9<#assign structure = DDMStructureService.getStructure(globalGroupId, classNameId, structureId) /> 
10 
11<#if descripcio.getData()??> 
12  ${descripcio.getData()}<br/> 
13</#if> 
14 
15<#if documents.getSiblings()??> 
16  <#assign nro_docs = 0 /> 
17	<#list documents.getSiblings() as cur_documents> 
18	  <#if cur_documents.getData()??> 
19	    <#if nro_docs == 0> 
20	      <#-- ${structure.getFieldLabel(documents.getName(), locale)}:<br/> --> 
21	    </#if> 
22	    <#assign nro_docs = nro_docs+1 /> 
23	    <#assign titleD = httpUtil.decodeURL(cur_documents.getData()?split("/")[4]) /> 
24	    <a href="${cur_documents.getData()}"><i class="icon-download-alt" style="color: #0083a9;"></i> ${titleD}</a><br/> 
25	  </#if> 
26	</#list> 
27</#if> 

Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'ajuntament del Morell en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració del Morell.

Hora Oficial

22
divendres
de setembre 2023, 03:45 CEST