Logo

Selector d'idioma

caes

Conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil - El Morell

SERVEIS DE LA SEU

Enllaços d'interès

Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'ajuntament del Morell en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració del Morell.

Hora Oficial

04
dimecres
d’octubre 2023, 11:31 CEST