Logo

Selector d'idioma

caes

Annex 1 del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’ajuntament del Morell a favor de la diputació de Tarragona - El Morell

SERVEIS DE LA SEU

Enllaços d'interès

Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'ajuntament del Morell en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració del Morell.

Hora Oficial

29
divendres
de setembre 2023, 16:27 CEST